ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL


Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.
Ta kontakt med oss om du ønsker å levere inn EE-avfall til oss.

KultOgBillig.no © 2023